Księga Gości

Przedstawiamy Państwu opinie naszych Klientów na temat naszej pracy. Opinie proszę przesyłać na nasz adres e-mail: ………………….

Opinia 1


Opinia 2


Opinia 3


Twoje dane są poufne i nie zostaną nikomu udostępnione.

Ochrona danych
Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności handlowej.
(Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz jej późniejsze zmiany).

Powered by WordPress | Designed by: Email Search